چگونه هزینه های طراحی اپلیکیشن را مدیریت کنیم؟


چگونه هزینه های طراحی اپلیکیشن را مدیریت کنیم؟

برای بسیاری از شرکت ها دشوار است که یک استراتژی اپلیکیشن موبایل را به مدل کسب و کار فعلی خود معرفی و اضافه کنند. از دلایلی که شرکت شروع پروژه طراحی اپلیکیشن را علیرغم نیازهایشان به تعویق می اندازند می توان به سیستم های موروثی، فلسفه های پیچیده توسعه کسب و کار و نادیده گرفتن اهمیت توسعه اپلیکیشن موبایل اشاره کرد. فرصت ساخت یک کانال مقیاس پذیر جدید در کسب و کار، یک نقطه کور برای بسیاری از کارآفرینان، بنیانگذاران و مدیران شرکت ها است. در عین حال، هزینه های مربوط به انتقال از فرآیندهای موجود و راه اندازی یک اپلیکیشن موبایل موفق، در ذهن مدیران بسیار سنگین است.

در ابتدای شروع پروژه طراحی اپلیکیشن شاید این سوال برای هرکسی پیش بیاید که طراحی و ساخت اپلیکیشن چقدر هزینه دارد؟

برای پاسخ به این سوال معیارهای زیادی باید در نظرگرفته شود. در مقاله زیر این جزئیات را می توانید مطالعه نمایید.

طراحی یک اپلیکیشن موبایل چقدر خرج دارد؟

در مقاله زیر به تفصیل سه دلیل ضروری برای مدیریت فرایند توسعه و طراحی اپلیکیشن موبایل توضیح داده شده است.

مدیریت هزینه های توسعه اپلیکیشن موبایل

برنامه ریزی و مدیریت مناسب برای تضمین دستیابی به بازده مورد انتظار سرمایه گذاری (ROI)  ) مهم است. سه حوزه مرکزی در این راستا وجود دارد که شامل طراحی اولیه تا ارائه نسخه های بعدی اپلیکیشن میشود. مدیریت این سه حوزه به شما امکان کنترل بیشتری بر هزینه پروژه می دهد:

* ایجاد ارتباط بین محصول و ویژگی های آن با نیاز های مهم برای کاربر در هنگام طراحی و توسعه محصول

* گارانتی بدون خطا  بودن این ویژگی ها در طول توسعه اپلیکیشن

* هدایت تغییرات اجتناب ناپذیری که در توسعه اتفاق می افتد، به سمت دستیابی به هدف اصلی محصول

صاحبان اپلیکیشن های موبایل که مستقیما بر این سه حوزه توسعه نظارت دارند، در بهترین شانس برای برآورده ساختن نیازهای کاربران و حفظ رضایت آنها در طول زمان را دارند. همچنین این رویکرد به مدیریت محصول کمک می کند هزینه های توسعه را حفظ کند در حالی که هدف کلی کسب و کار اپلیکیشن را فراهم می آورد.

ایجاد ارتباط بین محصول و ویژگی های آن با نیازهای کاربران

در مراحل ابتدایی کشف محصول، دو تله وجود دارد که می توانید به آن بپردازید: مفهوم سازی بیش از حد و کم مفهوم سازی. برای جلوگیری از این شرایط، تعیین واضح اهداف محصول، تعیین اهداف کسب و کار و تعیین اولویت بندی امکانات محصول برای تیم توسعه شما ضروری است تا قابلیت های محصول خود را با نیازهای اصلی کاربران خود تنظیم کنید. شما باید فکر کنید که کاربران چه مشکلی دارند که اپلیکیشن شما آن را حل می کند و کارکرد اصلی اپلیکیشن شما و راهکار اساسی که می تواند ارائه دهد چیست؟

اگر شما به طور استراتژیک در مورد توسعه ویژگی اصلی اپلیکیشن خود برنامه ریزی نکرده اید در واقع دارید پول خود را برای قابلیت های اضافی که ارزش افزوده انچنانی هم ندارند، صرف می کنید. در این حالت آن ویژگی اپلیکیشن شما بلاستفاده خواهد شد زیرا با توحه به نیاز های کاربران طراحی نشده اند.

خطر توسعه و طراحی امکانات اپلیکیشن بیشتر (یا کمتر) از آنچه شما نیاز دارید، اهمیت بررسی محصول را بیشتر می کند.  باید از یک ویژگی اصلی شروع کرد، نحوه واکنش کاربران به این ویژگی را بررسی کرد و باتوجه به نظرات کاربران امکانات اضافی مورد نیاز را برنامه ریزی و طراحی کرد. به این ترتیب می توانید کاربران اپلیکیشن را به مرور زمان افزایش داده و آنها را وفادار ساخت.

با استفاده از روش توسعه محصول (minimum viable product (MVP) development method)، تیم شما تجربه کاربری کاربران در مورد هدف اصلی اپلیکیشن را بررسی میکنند و نسبت آن واکنش نشان می دهند و با این بینش، شما می توانید بودجه خود را به حوزه هایی که اهداف کسب و کار شما را برآورده می کنند، اختصاص دهید. ساختن یک MVP یک فرایند تکراری برای شناسایی نیازهای کاربران، تعیین قابلیتهای مناسب محصول و پاسخگویی به این نیازها در طول زمان طراحی شده است.

برقراری ارتباط مناسب در طول توسعه

بعد از تنظیم نیازهای پایه ای محصول، که دامنه MVP را تعریف می کنند، پروژه وارد مرحله توسعه می شود. در این مرحله، اجتناب از هزینه های اضافی توسعه محصول بستگی به هماهنگی و انتقال دانش بین افراد دارد.

طراحی اپلیکیشن شامل ماژول های مختلف و زیر سیستم هایی هست که اگر در پیشروی در مراحل مختلف با دقت و استراتژی جلو نرویم ممکن است در چرخه نیازهای محصول دچار سردرگمی شوید.  اگر شما انتقال دانش در هر مقطع فنی را متعادل نسازید و مدیریت نکنید، اشتباهات حین توسعه و طراحی اپلیکیشن می تواند منجر به گسترده شدن پروژه فراتر از بودجه شما شود.

حفاظت از بودجه شما با مدیریت تغییرات

وقوع تغییرات در طول طراحی اپلیکیشن اجتناب ناپذیر است، و بدون برنامه ریزی مناسب، این درخواست های تغییرات به راحتی باعث می شوند که تیم شما از مفهوم اصلی محصول دور شود. عوامل خارجی مانند درخواست های تغییر از جانب کارفرما، فن آوری های در حال ظهور و تهدیدات رقابتی می توانند در طول توسعه ایجاد شوند و تیم های طراحی اپلیکیشن را به تجدید نظر در مورد نیازهای محصول وادار کنند. عوامل داخلی مانند نتایج آزمایشات رفتار کاربر نیز می توانند بر راهبرد مدیریت شما تاثیر بگذارد.

 به زبان سادتر، انحرافات محصول باعث افزایش هزینه ها می شود، اما برخی از تغییرات ضروری است. مشکلات زمانی رخ می دهد که تغییرات پیش بینی نشده بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر هدف اصلی اپلیکیشن اجرا شود. کلید حل این موضوع این است که در فرآیند انعطاف پذیری ایجاد کنید. یک سند نیاز محصول (PRD) product requirements document  در مراحل ابتدایی پروژه تهیه کنید، تیم طراحی اپلیکیشن در هر مرحله می توانند به آن رجوع کنند. به این ترتیب صاحب اپلیکیشن نیز در زمان درخواست تغییرات می تواند با دقت بیشتری تاثیر آن تغییر بر هدف اصلی اپلیکیشن را بررسی نماید.

نظرات و پیشنهادات

امتیاز شما: